شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


حل مساله و تصمیم گیری

حل مساله و تصمیم گیری
نوع دوره
مدیران عملیاتی و پایه
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
143 نفر
مدرس دوره
مهسا توان
بسته است

راهنما

- دوره آموزشی فوق از مجموعه دوره‌های حینِ انتصاب کارکنان و مدیران است.
- حضور افراد در دوره به صورت فردی منوط به تایید مدیریت منابع انسانی سازمان مربوطه است.
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

ساختار

درسنامه 1
0 دقیقه
درسنامه2
0 دقیقه
حل مساله و تصمیم گیری(6تیر 1401)(ساعت 9 الی13)
255 دقیقه
حل مساله و تصمیم گیری(8 تیر1401)(ساعت 9 الی13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) حل مساله و تصمیم گیری
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نتایج ارزشیابی
0 دقیقه

امتیاز

3.50 از 5 / 1 رای