شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D)

طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
644 نفر
مدرس دوره
دکتر پریسا علیزاده

راهنما

در صورت لزوم برای دريافت هرگونه اطلاعات مورد نیاز با تلفن های 42501418 و 42501234 تماس حاصل نمايید.

ساختار

بازپخش نشست طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D)
89 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه نشست تخصصی طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه ( R & D)
20,000 تومان

مدرسان


عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

امتیاز

3.75 از 5 / 4 رای