شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
نوع دوره
عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
تعداد فراگیر
170 نفر
مدرس دوره
بهزاد محمودی
30,000 تومان
30,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت اول)
61 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت دوم)
61 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت سوم)
46 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت چهارم)
60 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت پنجم)
61 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت ششم)
41 دقیقه
درسنامه بهره وری و تکنیک های اندازه گیری - جلسه اول
0 دقیقه
درسنامه بهره وری و تکنیک های اندازه گیری - جلسه دوم
0 دقیقه
آزمون بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

2.50 از 5 / 1 رای