شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها (کد 05)

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها (کد 05)
نوع دوره
کلیه مدیران و کارکنان
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
172 نفر
مدرس دوره
سعید کیانی
بسته است

راهنما

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
پخش زنده آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها (کد 05) - (10مرداد 1401)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
پخش زنده آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها (کد 05) - (11مرداد 1401)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

2.75 از 5 / 2 رای