شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی سیدمحمد میر محمدی (استاندار پیشین یزد)

نشست ارائه تجارب مدیریتی سیدمحمد میر محمدی (استاندار پیشین یزد)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
19 نفر
مدرس دوره
سیدمحمد میر محمدی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
61 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای