شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
نوع دوره
مدیران میانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
123 نفر
مدرس دوره
رضا نوری
بسته است

راهنما

- دوره آموزشی فوق از مجموعه دوره‌های حینِ انتصاب کارکنان و مدیران است.
- حضور افراد در دوره به صورت فردی منوط به تایید مدیریت منابع انسانی سازمان مربوطه است.
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات - (12تیر 1401 )(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات - (14 تیر 1401 )(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نتایج ارزشیابی
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای