شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری
نوع دوره
مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
174 نفر
مدرس دوره
مرجان حسن وند
بسته است

راهنما

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
پخش زنده کیفیت زندگی کاری -( 5تیر 1401 )(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
پخش زنده کیفیت زندگی کاری - (18 تیر1401) (ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) کیفیت زندگی کاری
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نتایج ارزشیابی
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای