شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی مریم حضرتی(معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

نشست ارائه تجارب مدیریتی مریم حضرتی(معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
37 نفر
مدرس دوره
مریم حضرتی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
61 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای