شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


فرهنگ سازمانی

فرهنگ  سازمانی
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
6 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
12 جلسه
تعداد فراگیر
34 نفر
مدرس دوره
مهدی حسینی راد
بسته است

راهنما

تذکرات مهم

•    دوره‌های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده‌اند. (امتیاز50-59 را کسب نموده‌اند.)
•    علاقمندان می توانند به صورت فراگیر آزاد (در صورت تمایل)، در این دوره شرکت کنند.
•    این دوره توسعۀ شایستگی به صورت آفلاین و کلاس زنده است.
•    این دوره شامل فیلم آموزشی، پروژه و کلاس زنده است.
•    مهلت برگزاری دوره یک هفته از زمان شروع دوره برای بخش آفلاین و 2 ساعت کلاس زنده در تاریخ 16 خرداد از ساعت 14 تا 16 است.
•    دقت بفرمایید که مشاهده فیلم آموزشی، انجام پروژه تعریف شده و برگزاری کلاس زنده به ترتیب انجام شود.
•    مبنای سنجش و ارزشیابی و صدور گواهی تأیید سپری کردن دوره، منوط به مشاهده فیلم‌های آموزشی، پاسخ به پروژه تعریف شده در دوره و بررسی و تأیید پاسخ شما در کلاس زنده و یا پذیرش در آزمون است.


لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

چنانچه پاسخ شما در لینک‌های راهنما نبود، با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید.

ساختار

بخش اول - مفهوم شناسی
3 دقیقه
بخش دوم - نقش فرهنگ سازمانی در رفتار و ارتباطات سازمانی
7 دقیقه
بخش سوم - عناصر و ابعاد فرهنگ سازمانی در محیط کار
11 دقیقه
بخش چهارم - نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
9 دقیقه
بخش پنجم - عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی
3 دقیقه
بخش ششم- پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی مطلوب و نامطلوب
12 دقیقه
بخش هفتم - فرهنگ سازمانی خاص در سازمان
5 دقیقه
بخش هشتم - آشنایی با برنامه ها و راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی
10 دقیقه
محتوای کمک آموزشی فرهنگ سازمانی
92 دقیقه
نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
تبیین نظام نامه
0 دقیقه
مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دولت
0 دقیقه
واکاوی و شناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
آزمون فرهنگ سازمانی - توسعه شایستگی
30 دقیقه
کلاس زنده- 16 خرداد 1401 ساعت 14 تا 16
150 دقیقه
تایید کارشناس
0 دقیقه
نظرسنجی فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
نتایج ارزشیابی
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای