شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


تحلیل خط مشی های عمومی دولت

تحلیل خط مشی های عمومی دولت
نوع دوره
مدیران سیاسی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
30 نفر
ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور
ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور

راهنما

ساختار

پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای