شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
مخاطب
مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
17 جلسه
تعداد فراگیر
1349 نفر
مدرس دوره
فاطمه اسکندر
96000
72,000 تومان
96000
72,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا 60 روز فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

آشنایی با سیستم ها
21 دقیقه
بهبود سازمانی
30 دقیقه
واکنش در برابر تغییر
12 دقیقه
انواع روش در سیستم ها
23 دقیقه
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
15 دقیقه
مثالی از پیاده سازی گام های پیاده سازی تجزیه و تحلیل در سازمان
18 دقیقه
ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم- تقسیم کار
19 دقیقه
ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم- نمودار جریان کار
19 دقیقه
ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم- بایگانی
11 دقیقه
به کارگیری فنون کمی در بهبود روش ها
19 دقیقه
روش مسیر بحرانی
14 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

4.11 از 5 / 9 رای