شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
99 نفر
مدرس دوره
سعید جلوداریان
بسته است

راهنما

تذکرات مهم
•    دوره های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی  مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده‌اند. (امتیاز50-59 را کسب کرده‌اند.)
علاقمندان می توانند به صورت فراگیر آزاد (در صورت تمایل)، در این دوره شرکت کنند.
•    برای دریافت گواهی دوره؛ حضور فعال در بیش از 80 درصد از زمان دوره و نیز ارسال پاسخ مربوط به تمرین دوره الزامی است. 
•    مبنای سنجش و ارزشیابی، حضور و مشارکت فعال فراگیر در فرآیند برگزاری کلاس و ارسال پاسخ تمرین است. لازم به ذکر است در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد.
•    صدور گواهی تأیید سپری کردن دوره، منوط به ارسال پاسخ تمرین دوره و بررسی و تأیید آن است. پس از تأیید پاسخ ارسالی و نیز تأیید حضور فراگیر در کلاس (یعنی حضور در 80 درصد زمان تعریف شدۀ کلاس)، به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

•    تذکر: مهلت ارسال پاسخ تمرین، تا یک هفته پس از پایان دوره است.

لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

چنانچه پاسخ شما در لینک‌های راهنما نبود، با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید.

ساختار

ارتباطات سازمانی- (11 اسفند 1400)(ساعت8:30 الی 12:30)
255 دقیقه
ارتباطات سازمانی- (12 اسفند 1400)(ساعت 8:30 الی 12:30)
255 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی ارتباطات سازمانی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
فایل دوره
0 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
نتایج ارزشیابی
0 دقیقه

امتیاز

4.17 از 5 / 3 رای