شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


معرفی موک های آموزشی ایرانی

معرفی موک های آموزشی ایرانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
137 نفر
مدرس دوره
راضیه محققیان
بسته است

راهنما

 

ساختار

معرفی موک های آموزشی ایرانی
120 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای