شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


کارگاه چگونگی تدوین طرحهای پژوهش

کارگاه چگونگی تدوین طرحهای پژوهش
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
770 نفر
مدرس دوره
کوروش اسماعیلی
بسته است

راهنما

در صورت لزوم برای دريافت هرگونه اطلاعات مورد نیاز با تلفن های 42501808 و 42501234 تماس حاصل نمايید.

ساختار

کارگاه چگونگی تدوین طرح های پژوهش
210 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه کارگاه چگونگی تدوین طرح های پژوهش
5,000 تومان

امتیاز

4.38 از 5 / 8 رای