شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست تخصصی تغيير پارادايم در سياستگذاری سلامت ؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ايران

نشست تخصصی تغيير پارادايم در سياستگذاری سلامت ؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ايران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
398 نفر
مدرس دوره
دکتر ولی اله وحدانی نیا

راهنما

در صورت لزوم برای دريافت هرگونه اطلاعات مورد نیاز با تلفن های 42501418 و 42501234 تماس حاصل نمايید.

ساختار

بازپخش نشست تخصصی تغيير پارادايم در سياستگذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ايران
102 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه نشست تخصصی تغيير پارادايم در سياستگذاری سلامت
5,000 تومان

امتیاز

3.50 از 5 / 7 رای