شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


نشست تخصصی بازشناسی و نحوه کاربست قوانين و مقررات سلامت نظام اداری در صيانت از حقوق مردم

نشست تخصصی بازشناسی و نحوه کاربست قوانين و مقررات سلامت نظام اداری در صيانت از حقوق مردم
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
1272 نفر
مدرس دوره
دکتر ذبیح اله سلمانی

راهنما


در صورت لزوم برای دريافت هرگونه اطلاعات مورد نیاز با تلفن های 42501808 و 42501234 تماس حاصل نمايید.

ساختار

بازپخش نشست تخصصی بازشناسی و نحوه کاربست قوانين و مقررات سلامت نظام اداری در صيانت از حقوق مردم
113 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه نشست تخصصی بازشناسي و نحوه کاربست قوانين و مقررات سلامت نظام اداري در صيانت از حقوق مردم
0 دقیقه

امتیاز

4.20 از 5 / 10 رای