شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


راهنمای همکاری در تولید محتوای الکترونیکی

تعداد فراگیر
486 نفر
مدرسان
رامسیس افتخاری مقدم،جمیله حشمت،آروین هجری

راهنما

محتوای حاضر با هدف ایجاد هماهنگی و بسترسازی برای ارتقای کیفیت برنامه‌های تولیدشده، به‌منظور راهنمایی مدرسان محترمی که برای همکاری در تولید محتوای الکترونیکی دوره‌های آموزشی به استودیوی مرکز دعوت می‌شوند، تهیه شده است.
مشاهده محتوای مذکور، علاوه بر مخاطبان اصلی، برای سایر متقاضیان تدریس در دوره‌های آموزشی و شرکت‌کنندگان در دوره‌های تربیت مدرس نیز، مفید خواهد بود.

 

امتیاز

3.83 از 5 / 6 رای