شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ابعاد حقوقی فساد اداری

ابعاد حقوقی فساد اداری
نوع دوره
اختصاصی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
39 نفر
مدرس دوره
حسین اسلام پناه
ویژه معرفی شدگان

راهنما

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
ابعاد حقوقی فساد اداری-(3 اسفند 1400)(ساعت9 الی 13)
255 دقیقه
ابعاد حقوقی فساد اداری-(4 اسفند 1400)(ساعت9 الی 13)
255 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)ابعاد حقوقی فساد اداری
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای