شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


اخلاق حرفه ای در مدیریت

اخلاق حرفه ای در مدیریت
نوع دوره
اختصاصی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
4 جلسه
تعداد فراگیر
39 نفر
مدرس دوره
احسان مقدم
ویژه معرفی شدگان

راهنما

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
اخلاق حرفه ای در مدیریت - (16 بهمن1400)(ساعت 8:30 الی 12:30)
255 دقیقه
اخلاق حرفه ای در مدیریت - (17بهمن1400)(ساعت 8:30 الی 12:30)
255 دقیقه
اخلاق حرفه ای در مدیریت - (19 بهمن1400)(ساعت 8:30 الی 12:30)
255 دقیقه
اخلاق حرفه ای در مدیریت - (20 بهمن1400)(ساعت 8:30 الی 12:30)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)اخلاق حرفه ای در مدیریت
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای