شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


جلسه توديع و معارفه رياست محترم مركز آموزش مديريت دولتي

جلسه توديع و معارفه رياست محترم مركز آموزش مديريت دولتي
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
105 نفر
بسته است

راهنما

ساختار

جلسه توديع و معارفه رياست محترم مركز آموزش مديريت دولتي
195 دقیقه
تک
0 دقیقه
تک
0 دقیقه

امتیاز

3.75 از 5 / 2 رای