شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


نشست تخصصی آسیب شناسی کانون های ارزيابی و توسعه در نظام اداری

نشست تخصصی آسیب شناسی کانون های ارزيابی و توسعه در نظام اداری
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
1103 نفر
اساتید
دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی،دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی

راهنما

در صورت لزوم برای دريافت هرگونه اطلاعات مورد نیاز با تلفن های 42501522 و 42501234 تماس حاصل نمايید.

ساختار

بازپخش نشست تخصصی آسیب شناسی کانون های ارزيابی و توسعه در نظام اداری
106 دقیقه
نظرسنجی نشست تخصصی آسيب شناسي کانون هاي ارزيابي و توسعه در نظام اداري
0 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه نشست تخصصی آسيب شناسی کانون های ارزيابی و توسعه در نظام ادار
0 دقیقه
فایل های سخنرانان
0 دقیقه

مدرسان


عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

معاون سابق سرمايه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

امتیاز

3.41 از 5 / 11 رای