شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت
نوع دوره
کلیه مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
89 نفر
مدرس دوره
محسن علی کاظم
ويژه معرفی شدگان

راهنما

ساختار

طرح درس پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت
0 دقیقه
پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت(23 آبان1400)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای