شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


سیستم های مدیریت تولید ناب و تاثیر آن در برندینگ سازمان

سیستم های مدیریت تولید ناب و تاثیر آن در برندینگ سازمان
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
854 نفر
مدرس دوره
دکتر احسان زرین آبادی

راهنما

ساختار

بازپخش کلاس زنده سیستم های مدیریت تولید ناب و تاثیر آن در برندینگ سازمان-قسمت1
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده سیستم های مدیریت تولید ناب و تاثیر آن در برندینگ سازمان-قسمت2
49 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
فایل ارائه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) سیستم های مدیریت تولید ناب و تاثیر آن در برندینگ سازمان
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه

مدرسان


دکتری تخصصی شیمی نساجی و علوم الیاف
 

امتیاز

2.50 از 5 / 3 رای