شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان بیمه سلامت ایران)

دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان بیمه سلامت ایران)
تعداد فصل ها
3 فصل
تعداد فراگیر
47 نفر
اساتید
کوروش اسماعیلی،رامسیس افتخاری مقدم،علیرضا یوزباشی،مسعود پاک نیت راد،زهرا احمدی پور
«مشاهده»

راهنما


1.    پرداخت شهریه دوره‌ها به‌میزان 6/500/000ریال با انتخاب گزینه «سبد خرید» از قسمت بارگذاری مدارک.
2.    بارگذاری مستندات مورد نیاز، شامل:
       عکس پرسنلی
       تصویر شناسنامه
       تصویر کارت ملی
       تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی ارشد)
       تصویر آخرین حکم کارگزینی
در قالب یک فولدر فشرده (زیپ‌شده) در قسمت بارگذاری مدارک؛ نام فولدر مذکور شامل نام و نام خانوادگی فراگیر به صورت فارسی باشد.
3.    دوره‌های آموزشی تربیت مدرس براساس برنامه زمانبندی زیر، به صورت حضوری برگزار می‌شود.4.    در دوره‌های حضوری، مبنای سنجش و ارزشیابی فراگیران، حضور و مشارکت فعال ایشان در فرایند برگزاری کلاس می‌باشد و در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد. ضمناً میزان غیبت مجاز، حداکثر به‌میزان یک‌دهم مدت زمان هر دوره می‌باشد. به‌عنوان مثال، در یک دوره 8 ساعته، حداکثر 1 ساعت غیبت یا عدم حضور فراگیران، موجه تلقی خواهد شد. نتیجه حضور و غیاب دوره‌های حضوری،  بعد از برگزاری دوره‌ها، در سامانه ثبت و قابل مشاهده است. همچنین فراگیران باید فرم نظرسنجی مربوط به هر دوره را نیز تکمیل نمایند.
5.    پس از طی موفق فرایند فوق، گواهینامه شرایط عمومی تدریس به‌صورت الکترونیکی صادر و از قسمت مربوط، قابل دریافت خواهد بود.

 
با آرزوی موفقیت

ساختار

بارگذاری مدارک(برای فعال سازی لینک، ابتدا با فشردن دکمه سبد خرید، وجه دوره را واریز نمایید)
0 دقیقه
حضور و غیاب دوره روش‌ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
نظرسنجی دوره حضوری روش‌ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
حضور و غیاب دوره روش‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
نظرسنجی دوره حضوری روش‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
حضور و غیاب دوره تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
نظرسنجی دوره حضوری تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
حضور و غیاب دوره شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
نظرسنجی دوره حضوری شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
حضور و غیاب دوره آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
نظرسنجی دوره حضوری آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

مدرسان


سوابق تحصیلی:
ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367
ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370
ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از سال 1396 تا 1400

امتیاز

3.75 از 5 / 2 رای