شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


آشنایی با کانون‌ ارزیابی توسعه شایستگی‌ مدیران حرفه ای

آشنایی با کانون‌ ارزیابی توسعه شایستگی‌ مدیران حرفه ای
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
475 نفر

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

آشنایی با کانون‌ ارزیابی توسعه شایستگی‌ مدیران حرفه ای
4 دقیقه

امتیاز

3.50 از 5 / 3 رای