جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت

جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت
10,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 16 جلسه
تعداد فراگیر 359 نفر
مدرس دوره منصوره زارعان
 
10,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت
12 دقیقه
لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقم معظم رهبری
16 دقیقه
راهکارهای غرب در جهت کاهش جمعیت
11 دقیقه
پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر
13 دقیقه
عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران
12 دقیقه
آثار و پیامدهای کاهش جمعیت
9 دقیقه
راهبردهای اسلام در جهت افزایش جمعیت
8 دقیقه
الگوی رفتاری اهل بیت در جهت تشکیل خانواده
11 دقیقه
آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی
11 دقیقه
افزایش تعداد فرزندان و آسیب های تک فرزندی
14 دقیقه
درسنامه جمعیت‌شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت
0 دقیقه
آزمون جمعیت‌شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه جمعیت‌شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
15,000 تومان
نظرسنجی جمعیت‌شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای