شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


جنبش ارتقای بهره وری در عصر دیجیتال

جنبش ارتقای بهره وری در عصر دیجیتال
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
315 نفر
مدرس دوره
مرتضی نبی‌میبدی
بسته است

راهنما

ساختار

کلاس زنده (live) جنبش ارتقای بهره وری در عصر دیجیتال(15شهریور1400 -ساعت 10 الی 12)
135 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) جنبش ارتقای بهره وری در عصر دیجیتال
0 دقیقه

مدرسان


استادیار گروه مدیریت دانشگاه میبد

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای