شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


گزارش ارزشیابی آموزش های مجازی مرکز آموزش مدیریت دولتی

گزارش ارزشیابی آموزش های مجازی مرکز آموزش مدیریت دولتی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
119 نفر
مدرسان
احمد ذاقلی،حاتم فرجی ده سرخی
بسته است

راهنما

 

ساختار

گزارش ارزشیابی آموزش های مجازی مرکز آموزش مدیریت دولتی (8 شهریور 1400-ساعت 13:30 تا 14:30)
140 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی گزارش ارزشیابی آموزش های مجازی مرکز آموزش مدیریت دولتی
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای