شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا بر حوزه میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی ایران

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا بر حوزه میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی ایران
تعداد فصل‌ها
1 فصل
تعداد جلسات
7 جلسه
تعداد فراگیر
408 نفر

راهنما

ساختار

الهه ایمانی
15 دقیقه
علیرضا حسن زاده
5 دقیقه
نعمت الله فاضلی
9 دقیقه
علیرضا قلی نژاد
14 دقیقه
حجت الله مرادخانی
8 دقیقه
حسین میرزایی
1 دقیقه
منیژه هادیان
2 دقیقه

امتیاز

4.00 از 5 / 14 رای