شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان غذا و دارو)

دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان غذا و دارو)
تعداد آزمون‌ها
5 آزمون
تعداد فصل‌ها
7 فصل
مدت دوره
32 ساعت
تعداد جلسات
61 جلسه
تعداد فراگیر
17 نفر
مدرسان
سیامک رضا مهجور،ناهید شفیعی،رامسیس افتخاری مقدم،احمد ذاقلی،زهرا احمدی پور
«مشاهده»

راهنما

1-  ابتدا مستندات مورد نیاز، شامل:
  • عکس پرسنلی
  • تصویر شناسنامه
  • تصویر کارت ملی
  • تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی ارشد)
  • تصویر آخرین حکم کارگزینی
را در قالب یک فولدر فشرده(زیپ‌شده) از قسمت بارگذاری مدارک، ارسال کنید. نام فولدر مذکور شامل نام و نام خانوادگی متقاضی به‌ صورت فارسی باشد.

2- در ادامه، نسبت به مشاهده فیلم‌ها و دریافت و مطالعه درسنامه‌های آموزشی، شرکت در آزمون و تکمیل فرم نظرسنجی هر فصل اقدام نمائید؛ آزمون دوره‌ها به‌صورت تستی چهارگزینه‌ای و شرط قبولی در آن، کسب حداقل امتیاز 70 از 100 است؛ ضمناً هر فراگیر در صورت عدم موفقیت در نوبت اول آزمون، دوبار فرصت مجدد برای شرکت در هر آزمون دارد.
 
3- پس از طی موفق دوره‌ها و بررسی و تأیید مدارک و مستندات بارگذاری‌شده، گواهینامه شرکت‌کنندگان به‌صورت الکترونیکی صادر و از قسمت مربوط، قابل دریافت خواهد بود.

ساختار

بارگذاری مدارک
0 دقیقه
طرح درس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
معرفی
1 دقیقه
بخش اول - یادگیری
6 دقیقه
بخش دوم - نظریه رفتارگرایی
11 دقیقه
بخش سوم - نظریه سازنده گرایی
8 دقیقه
بخش چهارم - نظریه بارشناختی
12 دقیقه
بخش پنجم - روش ها و تکنیک های افزایش بارشناختی
10 دقیقه
بخش ششم - انعطاف پذیری شناختی
16 دقیقه
بخش هفتم - آموزش ترغیبی
15 دقیقه
بخش هشتم - انواع روش های تدریس در حوزه آموزش بزرگسالان
5 دقیقه
بخش نهم - اندر اگوژی و خصوصیات بزرگسالان
9 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
آزمون روش ها و فنون آموزشی (تدریس)ویژه سازمان غذا و دارو
30 دقیقه
نظرسنجی روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
طرح درس روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
بخش اول - سنجش و اندازه گیری
15 دقیقه
بخش دوم - آزمون های مورد استفاده در طراحی آموزشی
13 دقیقه
بخش سوم - آشنایی با مفاهیم (بررسی، ارزیابی و ارزشیابی)
23 دقیقه
بخش چهارم - دیدگاه های مختلف ارزشیابی
16 دقیقه
بخش پنجم - نشانه های متمایز کننده ارزشیابی آموزشی از طریق اندازه گیری
13 دقیقه
بخش ششم - الگوهای ارزشیابی آموزشی (ارزشیابی تکوینی)
19 دقیقه
بخش هفتم - الگوهای ارزشیابی آموزشی (ارزشیابی تراکمی)
11 دقیقه
بخش هشتم - ابزارها و روش های گوناگون ارزشیابی
18 دقیقه
بخش نهم - نحوه طراحی ابزارهای اندازه گیری
11 دقیقه
درسنامه روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
آزمون روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-ویژه سازمان غذا و دارو
30 دقیقه
نظرسنجی روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
طرح درس تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
24 دقیقه
حیطه عملکرد تکنولوژی آموزشی
22 دقیقه
طراحی آموزشی
21 دقیقه
انواع رسانه های آموزشی
10 دقیقه
فرایند تولید محتوا (1)
8 دقیقه
فرایند تولید محتوا (2)
14 دقیقه
درسنامه تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
آزمون تکنولوژی آموزشی-ویژه سازمان غذا و دارو
30 دقیقه
نظرسنجی تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
طرح درس آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
کلیات و مبانی قانونی
19 دقیقه
اصول ، راهبردها و فرآیند ها
16 دقیقه
ساختار و ضوابط اجرایی آموزش ها
21 دقیقه
گواهینامه ها ، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی
14 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت
0 دقیقه
آزمون آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط-ویژه سازمان غذا و دارو
30 دقیقه
نظرسنجی آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
طرح درس شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
12 دقیقه
نظام اداری و توسعه
20 دقیقه
مسائل و چالش های نظام اداری
21 دقیقه
هفت برنامه تحول در نظام اداری
14 دقیقه
ده برنامه تحول در نظام اداری
23 دقیقه
نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره اول)
21 دقیقه
برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)
32 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
26 دقیقه
درسنامه شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
آزمون شناخت نظام اداری ایران-ویژه سازمان غذا و دارو
30 دقیقه
نظرسنجی شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
اظهار نظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

مدرسان


سوابق تحصیلی:
ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367
ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370
ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از سال 1396 تا 1400

امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای