شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارائه تجربه پیاده سازی بهره وری سبز در شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

ارائه تجربه پیاده سازی بهره وری سبز در شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
448 نفر
مدرس دوره
سعید عدالتی

راهنما

ساختار

بازپخش کلاس زنده پیاده سازی بهره وری سبز در شرکت فولاد بوتیای ایرانیان-قسمت 1
55 دقیقه
بازپخش کلاس زنده پیاده سازی بهره وری سبز در شرکت فولاد بوتیای ایرانیان-قسمت 2
50 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) پیاده سازی بهره وری سبز در شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای