شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


تجربه زیسته مدیران زن در جمهوری اسلامی ایران

تجربه زیسته مدیران زن در جمهوری اسلامی ایران
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
139 نفر
مدرس دوره
زهرا احمدی پور

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

تجربه زیسته مدیران زن در جمهوری اسلامی ایران
26 دقیقه

مدرسان


سوابق تحصیلی:
ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367
ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370
ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از سال 1396

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای