مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)
30,000 تومان
نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 26 نفر
مدرس دوره مرجان حسن وند
 
30,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
بازپخش کلاس زنده مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)-قسمت1
57 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)-قسمت2
52 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)-قسمت3
94 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.20 از 5 / 5 رای