شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی)

مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
تعداد فراگیر
30 نفر
مدرس دوره
مجید مختاریان پور
ويژه معرفی شدگان

راهنما

ساختار

مبانی خط مشی گذاری - (23مرداد)(ساعت 14:30 الی 18)
225 دقیقه
مبانی خط مشی گذاری - (6 شهریور)(ساعت 14:30 الی 18)
225 دقیقه
مبانی خط مشی گذاری - (13شهریور)(ساعت 14:30 الی 18)
225 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی)
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای