روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر)

روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر)
30,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 9 جلسه
تعداد فراگیر 111 نفر
مدرس دوره امیر مغنی باشی منصوریه
 
30,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
آشنایی با الگوهای پیشگیری
18 دقیقه
اصول پیشگیری از اعتیاد
21 دقیقه
رویکرد های پیشگیری
22 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر) (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
30,000 تومان
نظرسنجی روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر)
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان

امیر مغنی باشی منصوریه

عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای