شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شهرداری تهران)

دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شهرداری تهران)
تعداد آزمون ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
6 فصل
تعداد فراگیر
59 نفر
مدرسان
کوروش اسماعیلی،رامسیس افتخاری مقدم،احمد ذاقلی،علیرضا دهقانی
«مشاهده»

راهنما

1.    ابتدا مستندات مورد نیاز، شامل:
  •     عکس پرسنلی
  •     تصویر شناسنامه
  •     تصویر کارت ملی
  •     تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی ارشد)
  •     تصویر آخرین حکم کارگزینی
را در قالب یک فولدر فشرده(زیپ‌شده) از قسمت بارگذاری مدارک، ارسال کنید. نام فولدر مذکور شامل نام و نام خانوادگی متقاضی به‌صورت فارسی باشد.
2.    دوره‌های آموزشی تربیت مدرس، شامل 5 عنوان آموزشی:
  •     روش‌ها و فنون آموزشی (تدریس) ـ 8 ساعت
  •     روش‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی ـ 8 ساعت
  •     تکنولوژی آموزشی ـ 8 ساعت
  •     آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط ـ 4 ساعت
  •     شناخت نظام اداری ایران ـ 4 ساعت
است که 3 عنوان نخست، براساس برنامه زمانبندی زیر، به صورت کلاس زنده (Live) و دو عنوان آخر، به صورت آفلاین، برگزار می‌شود.
3.    در دوره‌های کلاس زنده (Live)، مبنای سنجش و ارزشیابی فراگیران، حضور و مشارکت فعال ایشان در فرایند برگزاری کلاس می‌باشد و در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد. ضمناً میزان غیبت مجاز، حداکثر به‌میزان یک‌دهم مدت زمان هر دوره می‌باشد. به‌عنوان مثال، در یک دوره 8 ساعته، حداکثر 1 ساعت غیبت یا عدم حضور فراگیران، موجه تلقی خواهد شد.

4.    در دوره‌های آفلاین همراه با آزمون، لازم است نسبت به مشاهده فیلم‌ها و دریافت و مطالعه درسنامه‌های آموزشی، شرکت در آزمون و تکمیل فرم نظرسنجی هر دوره اقدام نمائید؛ آزمون دوره‌ها به‌صورت تستی چهارگزینه‌ای و شرط قبولی در آن، کسب حداقل امتیاز 70 از 100 است؛ ضمناً هر فراگیر در صورت عدم موفقیت در نوبت اول آزمون، دو بار فرصت مجدد برای شرکت در هر آزمون دارد.

5.    پس از طی موفق دوره‌ها و بررسی و تأیید مدارک و مستندات بارگذاری‌شده، گواهینامه شرکت‌کنندگان به‌صورت الکترونیکی صادر و از قسمت مربوط، قابل دریافت خواهد بود.
 

ساختار

بارگذاری مدارک
0 دقیقه
کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- 28تیر 1400 ساعت 9 تا 13
255 دقیقه
کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- 29تیر 1400 ساعت 9 تا 13
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی(تدریس)
0 دقیقه
کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی - 3 مرداد 1400 ساعت 9 تا 13
255 دقیقه
کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی - 5 مرداد 1400 ساعت 9 تا 13
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی
0 دقیقه
کلاس زنده تکنولوژی آموزشی - 10 مرداد 1400 ساعت 9 تا 13
255 دقیقه
کلاس زنده تکنولوژی آموزشی -14 مرداد 1400 ساعت 9 تا 13
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 1- قسمت1)
66 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 1- قسمت2)
66 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 1- قسمت3)
72 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 2- قسمت1)
72 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 2- قسمت2)
72 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش2- قسمت3)
73 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی (بخش1-قسمت1)
73 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی (بخش1-قسمت2)
73 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی (بخش1-قسمت3)
73 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی (بخش2-قسمت1)
72 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی (بخش2-قسمت2)
71 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی (بخش2-قسمت3)
72 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی آموزشی -کلیات و مفاهیم
24 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی اموزشی -حیطه عملکرد تکنولوژی آموزشی
22 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی اموزشی -طراحی آموزشی
21 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی اموزشی -انواع رسانه های آموزشی
10 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی اموزشی -فرایند تولید محتوا (1)
8 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی اموزشی -فرایند تولید محتوا (2)
14 دقیقه
طرح درس آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
کلیات و مبانی قانونی
19 دقیقه
اصول ، راهبردها و فرآیند ها
16 دقیقه
ساختار و ضوابط اجرایی آموزش ها
21 دقیقه
گواهینامه ها ، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی
14 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت
0 دقیقه
آزمون آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط-(ویژه سازمان شهرداری تهران)
30 دقیقه
نظرسنجی آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
طرح درس شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
12 دقیقه
نظام اداری و توسعه
20 دقیقه
مسائل و چالش های نظام اداری
21 دقیقه
هفت برنامه تحول در نظام اداری
14 دقیقه
ده برنامه تحول در نظام اداری
23 دقیقه
نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره اول)
21 دقیقه
برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)
32 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
26 دقیقه
درسنامه شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
آزمون شناخت نظام اداری ایران-(ویژه سازمان شهرداری تهران)
30 دقیقه
نظرسنجی شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
اظهار نظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

امتیاز

4.25 از 5 / 4 رای