شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی قربانعلی سعادت( استاندار اسبق قم)

نشست ارائه تجارب مدیریتی قربانعلی سعادت( استاندار اسبق قم)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
72 نفر
مدرس دوره
قربانعلی سعادت

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
103 دقیقه

امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای