شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتباط مدیر با مردم

ارتباط مدیر با مردم
نوع دوره
مدیران سیاسی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
23 نفر
مدرس دوره
مهدی صانعی
بسته است

راهنما

ساختار

کلاس زنده (live) ارتباط مدیر با مردم (16شهریور 1400-ساعت 9 تا 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) ارتباط مدیر با مردم
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای