شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی شهیندخت مولاوردی (دستیار سابق حقوق شهروندی رئیس جمهور)

نشست ارائه تجارب مدیریتی شهیندخت مولاوردی (دستیار سابق حقوق شهروندی رئیس جمهور)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
92 نفر
مدرس دوره
شهیندخت مولاوردی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
124 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای