شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


پاسخگویی و استانداردهای آن

پاسخگویی و استانداردهای آن
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
57 نفر
مدرس دوره
محسن علی کاظم
بسته است

راهنما

 

ساختار

پاسخگویی و استانداردهای آن- (24 تیر1400)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
پاسخگویی و استانداردهای آن- (26 تیر1400)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی پاسخگویی و استانداردهای آن
0 دقیقه

امتیاز

3.00 از 5 / 1 رای