مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل)

مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل)
30,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 13 جلسه
تعداد فراگیر 86 نفر
اساتید نورالله پاشا،دکترسجاد سالک
 
30,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
رابطه دولت و سازمان های غیر دولتی
13 دقیقه
رابطه اقتصاد و سازمان های غیر دولتی
14 دقیقه
رابطه سیاست و سازمان های غیردولتی
10 دقیقه
نتیجه گیری
4 دقیقه
آشنایی با مشارکت های اجتماعی
22 دقیقه
رویکرد مناسب برای کنشگران مدنی
20 دقیقه
یک سازمان مردم نهاد مطلوب
15 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل) (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
30,000 تومان
نظرسنجی مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل)
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
0.50 از 5 / 1 رای