ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان)

ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان)
30,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 38 نفر
اساتید فرشید طهماسبی،رضا شجیع
 
30,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
ضرورت توجه ویژه به ورزش همگانی
20 دقیقه
مولفه های سواد بدنی
19 دقیقه
الگوی توسعه ورزش کشور
11 دقیقه
سواد حرکتی
27 دقیقه
ظرفیت سازی
11 دقیقه
دیپلماسی ورزشی
17 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان) (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
30,000 تومان
نظرسنجی ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان)
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای