شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


زبان بدن و ارتباطات بین فردی

زبان بدن و ارتباطات بین فردی
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
6 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
تعداد فراگیر
55 نفر
مدرس دوره
مرتضی حسینی
بسته است

راهنما

تذکرات مهم
  • دوره های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی  مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده اند. (امتیاز50-59 را کسب نموده اند.)
  • این دوره توسعه شایستگی به صورت آفلاین است.
  • این دوره شامل فیلم آموزشی، آزمون و تمرین است.
  • مهلت برگزاری دو هفته از زمان شروع دوره است.
  • دقت بفرمائید که مشاهده فیلم آموزشی، آزمون و انجام تمرین به ترتیب انجام شود.
  • مطالعه هر بخش مشروط به مطالعه و دیدن بخش قبلی است.
  • برای صدور گواهینامه فراگیران محترم بعد از دیدن فیلم ها آموزشی، آزمون و تمرین را انجام دهند.
  • برای دریافت گواهی دوره؛ کسب نمره 60 درصد در آزمون و انجام تمرین (طبق استاندارد تمرین) الزامی است.
  • حداکثر 2بار میتوانید در آزمون شرکت کنید.
  • 72 ساعت بعد از انجام کلیه مراحل دوره، گواهینامه صادر خواهد شد.

جهت هماهنگی و پاسخ به سوالات احتمالی با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید
 

ساختار

نقشه مفهومی دوره
0 دقیقه
اهداف آموزشی
0 دقیقه
تاثیر زبان بدن در بهبود مهارت های ارتباطی
16 دقیقه
مرور تعاریف و مفاهیم کلیدی
21 دقیقه
حرکت شناسی و فاصله شناسی
22 دقیقه
نشانه های تقلب و دروغ
14 دقیقه
زاویه های بدن و حرکات سر
17 دقیقه
ترتیب نشستن دور یک میز
13 دقیقه
جمع بندی و تمرین عملی
12 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
آزمون زبان بدن و ارتباطات بین فردی
30 دقیقه
نظرسنجی زبان بدن و ارتباطات بین فردی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

3.75 از 5 / 2 رای