شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


چالش ها و فرصت های بهره وری در اقتصادهای در حال توسعه

چالش ها و فرصت های بهره وری در اقتصادهای در حال توسعه
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
500 نفر
مدرس دوره
محمد ماهیدشتی
بسته است

راهنما

ساختار

کلاس زنده (live) چالش ها و فرصت های بهره وری در اقتصادهای در حال توسعه (24 خرداد 1400-ساعت 10 تا 12)
135 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) چالش ها و فرصت های بهره وری در اقتصادهای در حال توسعه
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

3.75 از 5 / 2 رای