شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


لجستیک و زنجیره تامین در صنعت فولاد

لجستیک و زنجیره تامین در صنعت فولاد
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
397 نفر
مدرسان
مهندس مهرداد اکبریان،مهندس محمد سیاوشی،مهندس اسدالله فرشاد،دکتر بزرگمهر غفرانی،دکتر کیوان جعفری طهرانی،مهندس وحید یعقوبی

راهنما

ساختار

قسمت 1
50 دقیقه
قسمت2
61 دقیقه
قسمت3
31 دقیقه
قسمت4
40 دقیقه
قسمت5
30 دقیقه
قسمت6
22 دقیقه
نظرسنجی نشست تخصصی لجستیک و زنجیره تامین در صنعت فولاد
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

مدرسان


رییس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران

مدیرکل دفتر مهندسی حمل ونقل راه آهن

مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان

مدیریت مهندسی توسعه و تکنولوژی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

کارشناس ارشد بازارهای بین المللی سنگ و آهن و فولاد

مدیر اجرایی انجمن فولاد

امتیاز

3.33 از 5 / 3 رای