شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران)

دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران)
تعداد فصل‌ها
3 فصل
مدت دوره
41 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
65 نفر
مدرسان
کوروش اسماعیلی،اسماعیل عظیمی،علیرضا دهقانی
«مشاهده»

راهنما

 
  • دوره‌های آموزشی تربیت مدرس، بخشی از فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان تدریس در دوره‌های آموزشی کارمندان دولت است؛ بنابراین برای این دوره‌ها، گواهینامه جداگانه صادر نمی‌شود.
  • میزان غیبت مجاز در هر دوره، حداکثر به‌میزان یک‌دهم مدت زمان آن دوره می‌باشد. به‌عنوان مثال، در یک دوره 8 ساعته، حداکثر 1 ساعت غیبت یا عدم حضور فراگیران، موجه تلقی خواهد شد.
  • در کلاس‌های زنده، مبنای سنجش و ارزشیابی فراگیران، حضور و مشارکت فعال ایشان در فرآیند برگزاری کلاس می‌باشد و در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد.

ساختار

روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- (18خرداد 1400 -ساعت13 تا17)
255 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- (19خرداد 1400 -ساعت13 تا17)
255 دقیقه
روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی (23خرداد 1400 -ساعت13 تا17)
255 دقیقه
روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی(24خرداد 1400 -ساعت13 تا17)
255 دقیقه
تکنولوژی آموزشی(25خرداد 1400 -ساعت13 تا17)
255 دقیقه
تکنولوژی آموزشی(26خرداد 1400 -ساعت13 تا17)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران)
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 1- قسمت1)
79 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 1- قسمت2)
80 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش2- قسمت1)
87 دقیقه
بازپخش کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)(بخش 2- قسمت2)
84 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی(بخش 1- قسمت1)
67 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی(بخش 1- قسمت2)
69 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی(بخش 1- قسمت3)
61 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی(بخش 2- قسمت1)
70 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی(بخش 2- قسمت2)
0 دقیقه
بازپخش کلاس روش های سنجش و ارزشیابی(بخش2- قسمت3)
0 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی آموزشی (بخش1- قسمت1)
75 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی آموزشی (بخش1- قسمت2)
78 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی آموزشی (بخش2- قسمت1)
81 دقیقه
بازپخش کلاس تکنولوژی آموزشی (بخش2- قسمت2)
78 دقیقه
اظهار نظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

امتیاز

2.67 از 5 / 3 رای