شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین

جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
217 نفر

راهنما


 

ساختار

پخش زنده همایش جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین-12 خرداد1400 ساعت 10 تا 12
135 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی همایش جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای