شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی محمدمهدی مروج الشریعه (استاندار اسبق خراسان جنوبی)

نشست ارائه تجارب مدیریتی محمدمهدی مروج الشریعه (استاندار اسبق خراسان جنوبی)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
50 نفر
مدرس دوره
محمد مهدی مروج الشریعه

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
118 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای