مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی)

مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی)
168,000 تومان
نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 3 جلسه
تعداد فراگیر 65 نفر
 
168,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی) - (17 مرداد)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی) - (19 مرداد)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی) - (24 مرداد)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی)
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای