شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


میزگرد تخصصی بهره وری مبتنی بر نوآوری

میزگرد تخصصی بهره وری مبتنی بر نوآوری
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
681 نفر
مدرس دوره
مهندس هوشنگ رستمیان

راهنما

ساختار

بازپخش میزگرد تخصصی بهره وری مبتنی بر نوآوری-قسمت1
75 دقیقه
بازپخش میزگرد تخصصی بهره وری مبتنی بر نوآوری-قسمت2
72 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) میزگرد تخصصی بهره وری مبتنی بر نوآوری
0 دقیقه

مدرسان


عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت بهره وری ایران

امتیاز

4.13 از 5 / 4 رای